top of page

Free yourself

Jivamukti Yoga

Cirkelll_edited_edited.png

Waar is Jivamukti Yoga op gebaseerd en hoe voer je dit uit?

Jivamukti staat voor ‘bevrijding tijdens het leven’. Het gaat hierbij om de bevrijding van de cyclus van leven en dood. Het is een fysieke, ethische en spirituele vorm van yoga. De yogahoudingen worden gevarieerd en gecombineerd in vloeiende Vinyasa reeksen, ondersteund door muziek. Er wordt ook aandacht besteedt aan ademhalingsbeheersing, mantra’s, meditatie en yogafilosofie.  Naast het doen van yogahoudingen, bestaat deze vorm uit vijf beginselen die het fundament vormen van Jivamukti yoga:

1. Shastra: belangrijk om de Indiase geschriften te bestuderen

2. Bhakti: toewijding aan God of iets hoger dan jezelf en oefenen in nederigheid

3. Ahisma: geweldloosheid, mededogen en compassie tonen naar jezelf, anderen en de wereld.

4. Nada: heeft te maken met luisteren, alles wat er is bestaat uit trillingen. Muziek is hier een onderdeel van.

5. Dhyana: meditatie, waarbij je stil bent en naar je eigen gedachten gaat kijken.

Jivamukti docenten doen houdingen vaak niet voor, zodat je goed leert luisteren naar de uitleg, in plaats van te kijken.


Wat is het resultaat?

Je leert dat gedachten maar gedachten zijn en dat jijzelf meer bent dan deze gedachten. Naast het opbouwen van fysieke kracht en flexibiliteit, werk je ook aan persoonlijke groei.

‘Een yogastijl met veel yogahoudingen in vloeiende Vinyasa reeksen’

'The true value of a human being can be found in the degree to which he has attained liberation from the self.'

- Albert Einstein -

bottom of page