top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst bijgewerkt op: 7 augustus 2023

Welkom bij YippieYoga.nl!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van YippieYoga.nl een uitgave en handelsnaam van Let Life Live, gelegen op https://www.yippieyoga.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf YippieYoga.nl niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezit Let Life Live en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op YippieYoga.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf YippieYoga.nl voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je mag geen:

  • Materiaal van YippieYoga.nl kopiëren of opnieuw publiceren

  • Materiaal van YippieYoga.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven

  • materiaal van YippieYoga.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren tenzij Let Life Live hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  • Herdistribueren van inhoud van YippieYoga.nl

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Let Life Live vraagt je te registreren met je e-mailadres bij gebruik van de site. Let Life Live filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de website. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Let Life Live, zijn agenten en/of affiliatie ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de gebruiker die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Let Life Live niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze website. Je bent zelf verplicht de gegevens die je hebt verstrekt feitelijk juist en volledig te houden.

Let Life Live is te allen tijde gerechtigd, zonder opgave van reden, plaatsingen en/of bijdragen op de website te verwijderen. In elk geval worden anonieme, ethisch dubieuze, intimiderende of beledigende bijdragen of reacties verwijderd, evenals expliciete reclame-uitingen of enige andere vormen van publicatie die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

 

Je garandeert en verklaart dat:

  • Je het recht hebt om opmerkingen of enige andere publicaties op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

  • De opmerkingen of enige andere publicaties maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

  • De opmerkingen of enige andere publicaties bevatten geen lasterlijk, intimiderend, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

  • De opmerkingen of enige andere publicaties zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

 

Hierbij verleen je Let Life Live een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen of enige andere publicaties te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

 

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door YippieYoga.nl te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergave venster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Voor meer informatie omtrent onze cookies kan je kijken op onze Cookie Beleid pagina.

Hyperlinks/Affiliatielinks vanuit onze inhoud:

Vanuit onze inhoud kunnen wij linken naar websites van derden. Deze links zijn onderdeel van een affiliatie programma waar Let Life Live met YippieYoga.nl aan deelneemt. Zodra de gebruiker op de link klikt en iets koopt op deze website, zal Let Life Live hier een kleine commissie over ontvangen. Voor de gebruiker verandert er echter niets aan het bedrag van de aankoop. Dit betekend dus dat de bedragen die je ziet weergegeven wanneer je deze websites bezoekt via onze links, hetzelfde blijven bij het afrekenen.    Let Life Live is niet verantwoordelijk voor de inhoud en dergelijke die getoond worden op deze websites van derden.

Meer informatie kan je vinden in op onze Privacy Beleid & Disclaimer pagina.

 

Overige informatie:

Let Life Live heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op YippieYoga.nl. Die informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden. We kunnen echter niet instaan voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

Let Life Live kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de website YippieYoga.nl. Let Life Live kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.

Let Life Live is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. Let Life Live is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

Je geeft Let Life Live nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop Let Life Live omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in het Privacy Beleid van YippieYoga.nl.

Let Life Live is gerechtigd de algemene voorwaarden aan te passen. Indien de algemene voorwaarden wijzigen, zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien je na het wijzigen van de algemene voorwaarden gebruik maakt van de site (inlogt), accepteer je de gewijzigde algemene voorwaarden.

Je dient je te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties of enige vorm van publicaties op onze internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met deze algemene voorwaarden.

 

Op het gebruik van deze site is naast deze algemene voorwaarden Nederlands recht van toepassing.

-Yippie Yoga!-

bottom of page