top of page

Fase 2: Hoe jouw jeugd bepaald heeft wie je nu bent en hoe we onszelf weer terug kunnen vinden


Hoe jouw jeugd bepaald heeft, wie je nu bent.

Hoe we zijn opgegroeid bepaald grotendeels de persoon wie we nu 'spelen'. Ik noem het spelen, omdat we vaak niet meer weten hoe we ons masker af moeten doen. Als er aan iemand gevraagd wordt wie we nu daadwerkelijk zijn, valt menig volwassene stil. Wanneer we alles wegnemen van wat we aangeleerd hebben en de trauma reactie die in het huidige moment ontstaan is, wat blijft er dan daadwerkelijk van ons over?


Tip: Bezoek ook eens onze BoekUp pagina waar alle fases en bijpassen de boeken aanbod komen.


Bewustwording van onze jeugd

We denken vaak dat alleen uitersten een ongezonde/abnormale jeugd achter de rug hebben. Met uitersten bedoel ik kinderen die bijvoorbeeld mishandelt, heftig gepest en seksueel misbruikt zijn. Echter blijkt dat ook kinderen die fysiek aan niks ontbroken hebben, vaak geborgenheid, veiligheid of liefde hebben gemist in hun jeugd. Dit heeft zelfs grote gevolgen op jou volwassen leven. Waren emoties een taboe of kon je echt jezelf zijn? Voelde je je veilig wanneer je thuis was of voelde het alsof je op je tenen moest lopen? Kon je met je ouders praten over wat je meegemaakt hebt of werd dit continue weggewuifd?


Ik dacht namelijk vroeger dat ik geen trauma’s had en dat mijn gezin perfect was, want ja, zo leken ze zich te gedragen. Ze konden nooit wat verkeerd doen en het was altijd de ander zijn schuld. Op een gegeven moment trok ik alleen maar ‘vrienden’ aan die hier ook op leken. Ik dacht dat zij het probleem waren van mijn pijn, maar eigenlijk lag het veel dieper. Het lag in de opvoeding. Ik vluchtte altijd naar huis omdat ik dacht dat het daar veilig was, maar eigenlijk was dit het tegenovergestelde. Door gaslighting en machtsmisbruik geloofde ik voor 22 jaar lang in een leugen.

Het boek Ongezien Opgegroeid van Lindsay C. Gibson kan je goed op weg helpen om jouw jeugd met een eerlijke blik te bekijken. Hierdoor zul je uiteindelijk doelgerichter kunnen helen en dus grotere stappen kunnen maken op jouw reis!


Invloed emotioneel onvolwassen ouders

Emotioneel onvolwassen ouders kunnen een heel grote 'negatieve' impact achterlaten voor hun kinderen. Deze emotioneel onvolwassen ouders zijn vaak opgegroeid in een gezinssituatie die hun emotionele en intellectuele ontwikkeling belemmerde. Hierdoor zijn ze vaak erg simplistisch, egocentrisch, hebben geen zelfreflectie, weinig empathie en moet alles gaan zoals zij dat voor ogen hebben. Door hun gebrek aan objectiviteit, reactieve emoties en hun angst voor emotionele intimiteit kunnen ze moeilijk een intieme band aangaan. Ze gebruiken overlevingsmechanismen om de harde werkelijkheid niet onder ogen te hoeven zien en denken dat een close gezin bestaat uit rollen die een ieder opgelegd krijgt. Helaas is echte communicatie vanuit het ware zelf van het kind onmogelijk, aangezien de ouder zich dan bedreigd voelt. Ze zijn allemaal doodsbang voor echte emoties, dus elke trigger die tot emotionele diepgang kan leiden wordt afgewimpeld.


'Begrijpen hoe de emotionele onvolwassenheid van je ouders invloed heeft gehad op jouw leven, is de beste manier om te vermijden dat je het verleden in je huidige volwassen relaties herhaalt.' - Lindsay C. Gibson

Als kind ervaar je veel 'negatieve' gevolgen als een of beide ouders niet volwassen genoeg is om je emotioneel te steunen. Door dit gebrek aan emotionele intimiteit voelen we ons vaak emotioneel eenzaam, zowel als kind als volwassene. Verwaarlozing en afwijzing in de kindertijd kan negatieve uitwerkingen hebben op het zelfvertrouwen, eigen waarde en onze relaties in het volwassen leven. Het effect dat je ouders op je hebben gehad verschilt van mild tot ernstig. Dit is afhankelijk van de mate van onvolwassenheid van de ouder, maar het uiteindelijke gevolg is hetzelfde: kinderen voelen zich eenzaam en emotioneel niet gezien. Mensen blijven namelijk oude en ongezonde patronen herhalen en als ze niet gelukkig zijn nemen ze het zichzelf kwalijk. Wanneer ons ware zelf als kind niet werd geaccepteerd, hebben we onbewust een psuedo (onecht)-zelf ontwikkeld om toch een waardevolle gezinsrol te bemachtigen. We blijven, omdat we als kind afhankelijk waren, nu nogsteeds op zoek naar de liefde en aandacht van onze ouders. Pas als we leren om uit onze kinderrol te stappen zal dit niet in onze volwassen relaties herhaald worden.


'Emotioneel onvolwassen ouders leren hun kinderen dat ze zich moeten schamen voor elk aspect van henzelf dat verschilt van hun vader of moeder.' - Lindsay C. Gibson

Ons ware zelf zal hoe dan ook uiteindelijk van zich laten horen, dit kan in de vorm van psychische/lichamelijke klachten of zelfs heftige ziektes. In het begin kan toegeven aan je ware behoeften aanvoelen als instorten. Je krijgt bijvoorbeeld paniekaanvallen, opgekropte boosheid komt omhoog of je wordt depressief. Wanneer we de problemen uit onze jeugd verwerken en onze eigen kracht ontdekken, krijgen we genoeg zelfvertrouwen om vanuit ons ware zelf te leven.


'Als ouders hun kinderen afwijzen of emotioneel verwaarlozen, verwachten deze kinderen als ze ouder worden hetzelfde van anderen. Het vertrouwen ontbreekt dat anderen interesse in hen zouden kunnen hebben. Ze zeggen niet wat ze willen, want door hun gebrek aan zelfvertrouwen zijn ze verlegen en staan ze in tweestrijd of ze om aandacht zullen vragen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze anderen lastigvallen als ze hun behoeften duidelijk maken.' - Lindsay C. Gibson

Het boek geeft verder tips voor het aanleren van een nieuwe houding tegenover je ouders en helpt voorkomen dat de geschiedenis blijft herhalen in je eigen relaties. Hierdoor kun je bewuster kiezen wat wel of niet je energie waard is en waar je een grens trekt, zonder hier een schuldgevoel over te krijgen.


'Sociale verbondenheid is als vitaminen of mineralen. Je hebt er niet veel van nodig, maar als je er helemaal niets van binnenkrijgt, word je ziek.' - Lindsay C. Gibson

Het helen van je innerlijke kind

Naast het boek ongezien opgegroeid was het erg fijn om wat meer kennis op te doen over het innerlijke kind. Het boek Het helen van je innerlijke kind van Susanne Hühn gaat wat dieper in op ons beschadigde ware zelf en hoe we deze kunnen helen. Angsten, verslavingen of vermijdingsstrategieën hangen vaak nauw samen met het gekwetste innerlijke kind. Aangezien het boek Ongezien opgegroeid voldoende kennis meebrengt kun je ook gelijk verder naar de volgende fase. Als je het toch erg interessant lijkt om meer te weten te komen over jouw innerlijke kind en hoe je contact kunt herstellen, is dit boek zeker iets voor jouw.


Als je een gelukkig en voldaan leven wilt is het belangrijk om jouw innerlijke kind te zien en te omarmen. Wanneer je innerlijke kind zich veilig en geborgen voelt ben je in je volle kracht, vertrouwen en levensmoed. Is het daarentegen gekwetst, eenzaam of boos dan lijkt het leven stil te staan. Het innerlijke kind valt alleen te begrijpen als je je erdoor in je hart laat raken. Als kind zijn we allemaal afhankelijk van onze verzorgers. Wat een moeder aan een kind geeft, of dat nu positief of negatief is, zal het kind later aan zichzelf geven, ook als dit slecht voor hem is. Het is belangrijk dat een kind voldoende krijgt van wat het nodig heeft, wanneer dit niet gebeurt zal het kind een 'veilige' plek aannemen om de pijn niet meer te hoeven voelen. Het kind versmelt met de rol die aangenomen wordt en kan uiteindelijk geen onderscheid maken tussen zichzelf, de eigen behoefte aan veiligheid en de functie die het in de familie heeft.


'Het innerlijke kind is het ware emotionele lichaam waarin alles verankerd is wat je niet kon of wilde voelen, of het nu liefde, verdriet, schaamte, teleurstelling, angst, shock, woede, maar ook wildheid en uitbundige levensvreugde is. Het innerlijke kind is een geheel van ervaringen, wensen, dromen en verlangens. Daar zijn alle ervaringen opgeslagen die je als kind hebt meegemaakt.' - Susanne Hühn

In dit boek komen er 7 regels naar voren waar je op moet letten om te ontspannen, gelukkig en voldaan te leven. Er worden oefening en innerlijke reizen gegeven om de stof zo goed mogelijk door te laten dringen en je je innerlijke kind met liefde en aandacht kunt gaan helen.


Vervolg

Nu je bewuster bent van het grotere plaatje en wat er in je je jeugd heeft afgespeeld, kunnen we verder gaan naar de Acceptatiefase. De trauma's en problemen die je hebt opgelopen naarmate de jaren zorgen voor veel innerlijk verzet. Door de boeken in de volgende fase kunnen we leren openstellen naar onze diepste pijn en deze leren omarmen. Hierdoor kunnen we grote stappen maken op onze reis en verder gaan helen.Comments


bottom of page