top of page
< Back

Ruim kwart werkenden gepest op werk: 'Mensen voelen zich niet altijd veilig'

Ruim kwart werkenden gepest op werk: 'Mensen voelen zich niet altijd veilig'

Ruim een kwart van de werkenden heeft te maken met treiteren, roddelen of pesten op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van CNV onder haar leden. Ook geeft 16 procent van de ondervraagden aan te worden getreiterd door hun leidinggevenden. In veel gevallen wordt er niks tegen het pesten op de werkvloer gedaan.


"Ik ben er eigenlijk wel heel erg van geschrokken", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een heel hoog getal. Dan gaat het over iemand negeren, iemand niet mee laten doen aan een project of lacherige opmerkingen maken over collega's. Het betreft van groot naar klein, maar het gebeurt dus heel vaak."


Ook het aantal leidinggevenden dat pest op de werkvloer is te hoog, vindt Fortuin. "Eén op de zes doet eraan mee", blijkt uit het onderzoek van CNV. Daarin kwam ook naar voren dat het overal voorkomt. "Wat opvalt is dat hoe groter de organisatie is, hoe meer het gebeurt. In kleine organisaties, zoals familiebedrijven, gebeurt het minder."


Bespreekbaar maken

Er moet wat veranderen om pestgedrag tegen te gaan. "Het is belangrijk dat het bespreekbaar wordt gemaakt", is Fortuin van mening. "Daar hebben vertrouwenspersonen een belangrijke rol in. Bedrijven met meer dan tien medewerkers moeten er eentje hebben. Je kan het ook neerleggen bij personeelszaken of de ondernemingsraad. Maar dat gebeurt te weinig."


"Heel veel medewerkers vragen zich ook af of ze het niet te groot maken", ziet Fortuin. "Het is ook een reden voor ziekteverzuim. Daarom moet het bespreekbaar worden gemaakt bij vertrouwenspersonen. Die kunnen dan weer het gesprek aangaan met de leidinggevenden of collega's met de vraag hoe we met elkaar omgaan."


Protocollen

Er bestaan protocollen tegen pesten op de werkvloer. "Maar het is ook een stukje bewustwording", zegt Fortuin. "Uit ons onderzoek blijkt dat heel veel mensen niet weten hoe het bij hun op de werkvloer gaat. Daardoor voelen mensen zich ook niet altijd veilig. Dus ik denk dat we met elkaar iets te doen hebben in het land."


Waarom is het aantal pesters op de werkvloer zo hoog?

Ben je geinteresseerd? Luister dan naar de podcast op onderstaande site. 


Afkomstig van: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/4981f5d7-c929-4b37-a857-40791d19eb75/ruim-kwart-werkenden-gepest-op-werk-mensen-voelen-zich-niet-altijd-veilig

bottom of page