top of page
< Back

Steeds meer mensen met burn-out: ‘We maken te weinig tijd voor rustmomenten’

Steeds meer mensen met burn-out: ‘We maken te weinig tijd voor rustmomenten’

Beeld van Wouter Van Vooren


Tussen 2018 en 2021 steeg het aantal personen met een burn-out met 66 procent, blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. ‘We maken te weinig tijd voor rustmomenten’, zegt Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven.


De trend was er al, maar de cijfers gaan plots wel erg snel de hoogte in, hoe komt dat?

“Het gaat hier om een combinatie van verschillende factoren. We ervaren steeds meer en meer druk, niet alleen op werkvlak, maar ook tijdens onze vrije tijd. Onze agenda’s staan steeds volgepland. We maken te weinig tijd voor rustmomenten.


“Ook de sociale media dragen hun steentje bij. We tonen enkel onze mooiste momenten, mindere momenten worden weggefoefeld. We proberen het onrealistische beeld dat we krijgen van anderen te evenaren. Daarnaast worden we ook voortdurend blootgesteld aan allerlei prikkels. We staan steeds in contact met elkaar en dat maakt het des te moeilijker om los te komen van onze verplichtingen. Er is minder tijd en ruimte om ons hoofd vrij te maken.”


Heeft de coronapandemie ook een invloed op gehad op het aantal burn-outs?

“We hebben duidelijk waargenomen dat mensen zich minder goed voelen als ze worden beperkt in hun vrijheden. Ik zie dat als een normale reactie op een abnormale situatie. Vandaag is de impact op het aantal burn-outs volgens mij nog relatief beperkt. We zagen duidelijk dat zodra de maatregelen afgeschaft werden, mensen zich beter in hun vel voelden.


“Het mentale onbehagen blijft nu wel duren, maar dat heeft ook te maken met andere factoren, zoals de situatie in Oekraïne, de inflatie en de problemen in heel wat sectoren zoals de luchtvaart. We zijn van de ene crisis in een andere gesukkeld en zitten nu in een periode van onzekerheid. Dat brengt angst teweeg en die angst heeft onvermijdelijk een negatieve impact op ons welzijn.”


De regering introduceerde recent enkele maatregelen zoals het inzetten van burn-outcoaches en financiële sancties voor werkgevers en langdurig zieken die onvoldoende meewerken aan het re-integratietraject. Kunnen die maatregelen het tij keren?

“Naar mijn mening is coaching een maatregel die vaak te laat komt in het proces. We moeten eerder ingrijpen en inzetten op primaire preventie. Ook van sancties ben ik geen voorstander. We zouden ons beter moeten focussen op incentives en mensen belonen voor goed gedrag.


“We merken dat de begeleiding van mensen die kampen met mentale gezondheidsproblemen te vaak stopt bij het ziekteattest. Verdere therapie volgt er niet. We moeten mensen die verdere stappen nemen voor hun herstel en re-integratie financieel stimuleren door ze bijvoorbeeld geen remgeld te laten betalen en consulten bij de psycholoog volledig terug te betalen. Zo stimuleer je hen al het nodige te doen om volledig te herstellen.”


De arbeidsmarkt staat in brand en de druk neemt toe naarmate er meer mensen uitvallen. Komen we zo niet in een vicieuze cirkel terecht?

“Het is inderdaad drukker dan ooit op het werk door het tekort aan werkkrachten. Dat zorgt er op zijn beurt opnieuw voor dat mensen die aan het werk zijn nog meer druk ervaren. Momenteel wijst alles er echter op dat het tekort aan arbeidskrachten in het najaar zal stabiliseren. Sommige sectoren zullen wel met een blijvend tekort kampen. In zulke gevallen zullen we ons moeten aanpassen. Dat is een uitdaging, zeker voor de zorg en het onderwijs, waar de grootste problemen zijn.”


Wat kunnen we doen om zelf niet in een burn-out terecht te komen?

“Ken jezelf. Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Dat zijn twee eenvoudige vragen die we vaak niet meteen kunnen beantwoorden, maar wel cruciaal zijn om je leven op een goede manier te organiseren. Focus op deze twee vragen en dan zal je veel beter burn-outs en andere mentale gezondheidsproblemen kunnen omzeilen.”


Afkomstig van: https://www.demorgen.be/snelnieuws/steeds-meer-mensen-met-burn-out-we-maken-te-weinig-tijd-voor-rustmomenten~bc02d199/, Auteur: Enid Vera Panchana

bottom of page